Welkom op ons adviseursportaal.

Een flexibele multi-assetoplossing met dynamische allocatie en actief risicobeheer

Meer informatie

Hier vindt u een portefeuille van fondsen, actief beheerd door secialisten

Meer informatie

Investeren in oplossingen die de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) helpen bereiken

Meer informatie

De pensioenoplossing die evolueert mee op het ritme van uw klanten

Meer informatie

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot op heden beschikbare informatie en kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken.

Allianz Global Investors

U verlaat de pagina van Allianz Global Investors en gaat naar