De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door de verzekeraar. Hiervoor is de verzekeraar echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die beschikbaar is. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas van toepassing vanaf 1 januari 2023. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de informatie die reeds beschikbaar is en kan nog gewijzigd en/of aangevuld worden vanaf 1 januari 2023.