Welkom bij de klantenanalyse van Allianz

Het instrument voor de klantenanalyse wordt momenteel herzien.
Deze wijzigingen zijn het gevolg van de evolutie van ons product- en fondsaanbod, alsook van noodzakelijke aanpassingen aan de regelgeving. 
Om ervoor te zorgen dat uw administratie aan de vereisten van de FSMA voldoet, raden wij u ten zeerste aan de vragenlijst van de sector te gebruiken indien nodig.