Een flexibel pensioenplan op maat

Wij weten dat het wettelijk pensioen in België mogelijk niet hoog genoeg is om zorgeloos van uw oude dag te genieten. U kan er zich dus maar beter op voorbereiden, zodat u uw levensstandaard tijdens uw pensioen kan behouden. Een pensioenplan is dan ook essentieel: het beantwoordt aan uw individuele behoeften en evolueert mee op het ritme van uw leven. Als het daarnaast ook een interessant rendement oplevert, kan u met een gerust hart naar uw pensioen uitkijken.

Plannen en relaxen

Een afwachtende houding aannemen of de beslissing uitstellen, is dus geen optie. Hoe vroeger u begint, hoe beter. Anders verliest u kostbare tijd en zult u tijdens uw pensioen over minder geld kunnen beschikken. Het is raadzaam om een pensioenplan op maat te kiezen dat aangepast is aan uw profiel en gebaseerd is op uw persoonlijke rendementsverwachtingen en uw risicobereidheid. Dit plan moet erin voorzien dat u profiteert van de opportuniteiten op de kapitaalmarkten en het dient zich aan te passen aan de veranderingen in uw leven.

MEER INFORMATIE 

Meer zekerheid bij het naderen van uw pensioen

De LifeCycle optie volgt een eenvoudig principe: hoe verder weg het pensioen, hoe hoger het toegestane aandeel van rendementsgerichte beleggingen. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe meer tijd er is om te herstellen van prijsschommelingen (geen garantie).

Naarmate het pensioen nadert, dient de portefeuille steeds meer te worden gericht op zekerheid. Daarom wordt uw belegging doelgericht defensiever volgens de fases in uw leven.

De allocatie wordt aangepast aan elke fase van uw leven

Hoe ouder we worden, hoe meer zekerheid we nodig hebben

Illustration: aperçu des variantes de fonds Allianz ActiveInvest

+ alles-in-één-optie zonder zorgen, 

+ pensioenplan op maat, aangepast aan uw individuele behoeften en uw persoonlijke situatie, 

  + wordt aangepast aan uw beleggingshorizon,

  + beheerd door beleggingsspecialisten.

Een overzicht houden op de beleggingen. We houden u elke dag op de hoogte van alle bewegingen van de fondsen via de portaalsite www.my LifeCycle.be. U kan dus op elk ogenblik de huidige samenstelling en de evolutie van uw Allianz LifeCycle -portefeuille opvolgen.
BEKIJK HET PORTAAL

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door de verzekeraar. Hiervoor is de verzekeraar echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die beschikbaar is. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas van toepassing vanaf 1 januari 2023. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de informatie die reeds beschikbaar is en kan nog gewijzigd en/of aangevuld worden vanaf 1 januari 2023.